Obnoviteľné zdroje, biomasa

pelety

Zúčastnili sme sa na medzinárodnej konferencii "Obnoviteľné zdroje energie" - Štrbské pleso 17.-18. máj 2016 a na 22. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie TOP 2016 - Častá-Papiernička 1-9. jún 2016

Pozrite si náš príspevok na konferencii "Obnoviteľné zdroje energie".Bratislava:
+421 905 831401 - predaj košík aj pelety
Martin:
+421 43 3240980 - predaj košík aj pelety
+421 905 282864

Vyrába a distribuuje:
TS MOTORY, spol. s r.o.
Tomčany 267, 036 01 Martin-Tomčany
(letisko)